Vorselaar K-dorp

Vorselaar wordt ook wel eens het K-dorp genoemd, omwille van haar rijke geschiedenis en traditie. We lichten enkele belangrijke K’s even toe.

Kempen: Vorselaar ligt in hartje Kempen. De gemeente heeft geen industrie en kent nog ontzettend veel groene ruimte. Vorselaar is stil en landelijk. De Kleine Nete en Aa sieren het mooie landschap. Er zijn ook twee prachtige natuurgebieden: ’t Schupleer en Lovenhoek. Samen met het kasteeldomein en de aanpalende dreven maakt dit alles van Vorselaar een zeer rustige en groene gemeente, die uitstekend is om te wandelen en fietsen.

Kasteel: Wellicht is het kasteel van Vorselaar in de vroege Middeleeuwen ontstaan als versterkte vesting om de bevolking te beschermen tegen invallen van buitenaf. Het is nog een authentieke, prachtige waterburcht. Samen met de kasteelhoeve en de mooie dreven is het kasteeldomein het visitekaartje bij uitstek van Vorselaar.

Kerk: De kerk van Petrus en Paulus van Vorselaar (waarvan al sprake was in geschriften van het jaar 726) was een ‘volle’ kerk, de dochterkerken waren Lille en Poederlee. Diverse grafkelders en grafstenen in en rondom de kerk herinneren aan de families die Vorselaar in de loop van de eeuwen hebben geregeerd. Op het kerkhof staat een mooi beeld van Georges Minne.

Kaak: Vorselaar is één van de weinige gemeenten waar nog een ‘kaak’ of ‘schandpaal’ staat. De kaak werd in 1752 door graaf van de Werve opgericht in blauwe hardsteen als symbool voor de macht van de heer over de bevolking. De ‘kaak’ bevindt zich op het typisch Frankische marktplein.

Klooster: Aan het marktplein staat ook het monumentale klooster. Daar ontstond vanaf 1820 door de bezielende invloed van priester Donche en gravin Della Faille de congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. Het ganse domein heeft plaats voor duizenden studenten en leraars en neemt meer dan de helft van het dorpscentrum in.

Kardinaal Van Roey: De invloedrijke Kardinaal Van Roey was afkomstig van Vorselaar. Hij was ook aartsbisschop van Mechelen en werd door Paus XI benoemd tot metropoliet van België. De kardinaal bracht zijn jeugd door in de huidige “Schranshoeve”. Die hoeve is volledig omgeven door een vest en werd rond 1580 opgericht als toevluchtsoord gedurende de tijd van de Geuzen en hun strijd tegen de Spanjaarden.

Kapelletjes: Her en der in Vorselaar kan u kapelletjes vinden. Vaak zijn het kapelletjes die in de gehuchten een functie kregen. Voorbeelden daarvan zijn de kapel van het Heiken, Lovenhoek, Sassenhout, enz. Er is ook een heuse kapellengroep: ‘De Veertien Kapellekens’, waarnaar ook een straat werd vernoemd. Inmiddels zijn die kapelletjes erkend als monument.

Kampioenendorp: Vorselaar kent een rijke sportgeschiedenis (met tal van wedstrijden die hier georganiseerd werden en ook een uitgebouwde infrastructuur). Ook heel wat grote kampioenen zijn van Vorselaar. Denk maar aan Ward Sels (BK profs, Ronde van Vlaanderen), Daniël Willems (tal van klassiekers) en Roza Sels (BK) in het wielrennen, Bart en Geert Wellens in het veldrijden (Bart was 4x WK en 9x BK), Fons Brydenbach (4e op de Olympische Spelen) en Marleen Mols in de atletiek, Lucien Olieslagers in het voetbal (gouden schoen), René Baeten (WK motorcross), …

Kabienstraat en Karaat: Vorselaar als diamantdorp
Vorselaar is een echt diamantdorp. Samen met Herenthout, Grobbendonk en Nijlen vormde Vorselaar het centrum van de diamantnijverheid. Begin 20e eeuw brachten de gebroeders Van Ginneken de diamant (’t steentje) tot in Vorselaar. Ze zorgden voor de eerste elektriciteit (vandaar de Kabienstraat waar nu nog de eerste elektriciteitscabine te zien is). Onder hun impuls is de Vorselaarse diamantnijverheid tot bloei gekomen. Na de tweede wereldoorlog was meer dan de helft van de actieve bevolking werkzaam in de diamantnijverheid. Op dat moment werd ook een eigen erkende diamantschool opgericht. Ook een belangrijke uitvinding (de stofvrije diamantmolen) stond op naam van twee Vorselarenaren: de gebroeders Van Gestel.

Mensen die het dorp een eerste keer bezoeken zijn verrast door de veelzijdigheid… en gezelligheid. Vorselaar blijft immers bovenal een typisch Kempens plattelandsdorp met zijn tradities, feesten, actief verenigingsleven en een bloeiende horeca.